Alkoholbehandling og terapi for hele familien

Alkoholisme er et stort og betydningsfuldt problem i vores moderne samfund. De fleste har i løbet af deres liv stiftet bekendtskab med misbrug af alkohol – og for de, som er så uheldige af have alkoholisme tæt inde på livet, kan situationen synes ganske uoverskuelig.

Min ægtefælle er blevet alkoholiker – hvad gør jeg?

Som kæreste eller ægtefælle til en alkoholiker eller anden form for misbruger er det nemt at forfalde til det, der kaldes med-misbruger adfærd. Dette betyder, at man muliggør misbruget ved for eksempel at dække over det, og dermed få familien til at fremstå pletfri og problemfri udadtil. Det kan være, at man ringer til den misbrugsramtes arbejdsgiver, når vedkommende er for påvirket til at tage på arbejde, og melder vedkommende syg. Eller man undskylder sin alkoholiserede mand eller kones adfærd ved sociale lejligheder med, at vedkommende bare gennemlever en hård periode, eller har været stresset på det sidste.

Denne adfærd gavner dog ingen, hverken den misbrugsramte eller dig som kæreste eller ægtefælle. Den gavner heller ikke jeres forhold – og er der børn inde i billedet, kan denne familiedynamik virke direkte skadelig på dem. Børn, som vokser op i et alkoholiseret eller på anden måde misbrugsramt hjem, vil uvægerligt opleve mén i hele deres liv. Mange vil selv udvikle et misbrug, og langt de fleste vil opleve psykosociale konsekvenser af forældrenes alkohol eller stof vaner, som for eksempel problemer med tilknytning eller tillid til andre mennesker. Derfor er det utroligt vigtigt, at du er dig dit ansvar bevidst, og hurtigst muligt får søgt professionel hjælp – ikke blot til din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle, men også til dig selv og til jeres børn.

Familierettet alkoholbehandling på professionelt misbrugscenter

Behandlingscenter Stien tilbyder alkoholbehandling med sideløbende familieforløb, hvor alle familiemedlemmer modtager terapi. Der igennem styrkes familiens sammenhængskraft, og familien kan fungere som støtte, når den misbrugsramte skal bygge sit liv op uden alkohol. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

Astrid Pedersen